Výzva č. 1/2020/MAS_069/OH na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina MAS Gemer-Rožňava si dovoľuje informovať o vyhlásení výzvy č. 1/2020/MAS_069/OH na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 07.04.2020

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 28. apríla 2020

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov predĺžený do: 31. mája 2020.

Bližšie informácie na stiahnutie:

Výzva č. 1/2019/MAS_069/OH na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina MAS Gemer-Rožňava si dovoľuje informovať o vyhlásení výzvy č. 1/2019/MAS_069/OH na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 01.08.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 06. septembra 2019

Bližšie informácie na stiahnutie:

Výzva č. 2/2019/MAS_069/OH na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina MAS Gemer-Rožňava si dovoľuje informovať o vyhlásení výzvy č. 2/2019/MAS_069/OH na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a / alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 27.09.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 25. novembra 2019

Bližšie informácie na stiahnutie: