Výzva č. 1/2020/MAS_069/OH na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina MAS Gemer-Rožňava si dovoľuje informovať o vyhlásení výzvy č. 1/2020/MAS_069/OH na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj) Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 07.04.2020 Termín uzávierky prijímania žiadostí o Čítať viac…