Kontakt

György Nagy, predseda správnej rady, štatutár – info@masgemerrv.sk
Ing. Ján Rusňák, projektový manažér – info@masgemerrv.sk
Ing. Karin Cseh, ekonomický manažér – k.cseh@agrotradegroup.sk
Ing. Lenka Halajová, administratívny pracovník – l.halajova@masgemerrv.sk

Adresa:

MAS Gemer-Rožňava
Krásnohorská Dlhá Lúka 2
049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka

Mobil:

0907 464 075, 0905 497 042