Sme združenie podnikateľov, obyvateľov, neziskových organizácií, obcí a záujmových skupín v regióne.

 

Čo chceme docieliť? 

  1. Prilákať turistov do regiónu skvalitnením, dobudovaním a zviditeľnením prírodného, historického a ľudského potenciálu nášho územia, skvalitniť služby a zatraktívniť región.
  2. Skvalitniť kultúrno-spoločenský život na území MAS zainterestovaním čo najširších vrstiev obyvateľstva a organizácia podujatí s nadregionálnym významom so zapojením marginalizovaných skupín.
  3. Vytvárať rôzne partnerstvá s inými dobre fungujúcimi podobnými združeniami za účelom nápadov, podnetov a propagácie regiónu.

Máte záujem stať sa naším novým členom a zatraktívňovať náš región? Alebo máte skvelé nápady, ktorými nám chcete pomôcť?

Kontaktujte nás!