Povinné zverejňovanie

Zmluvy

Dátum   Názov Dokument
23.7.2020 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Y534-511-51 (Financovanie MAS Gemer-Rožňava II) Stiahnuť
14.6.2019 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051P944-511/512-28 (MAS Gemer-Rožňava – Zakladanie nových a podpora existujúcich podnikov a SZČO a Rozvoj základnej infraštruktúry) Stiahnuť
16.2.2019   Dodatok č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190N892. Stiahnuť
9.11.2018   ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190N892 (Financovanie animačných aktivít MAS Gemer-Rožňava) Stiahnuť
16.5.2018   Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N233-511-23 (Financovanie MAS Gemer-Rožňava) Stiahnuť
5.1.2017   Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny Stiahnuť

 

Publicita

Dátum Názov Dokument
23.07.2020 Financovanie MAS Gemer-Rožňava II Stiahnuť
14.06.2019 MAS Gemer-Rožňava – Zakladanie nových a podpora existujúcich podnikov a SZČO a Rozvoj základnej infraštruktúry Stiahnuť
9.11.2018 Financovanie animačných aktivít MAS Gemer-Rožňava Stiahnuť
16.5.2018 Financovanie MAS Gemer-Rožňava Stiahnuť

 

Stanovy

Dátum Názov Dokument
25.1.2022 Stanovy (zmena adresy sídla MAS) Stiahnuť
21.12.2018 Stanovy Stiahnuť

 

Verejné obstarávanie