Aktuálne výzvy – PRV

MAS_069/7.4/2 – Podopatrenie 7.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.4/2 – Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do...

Čítať viac...

MAS_069/7.5/5 – Podopatrenie 7.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.5/5 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do...

Čítať viac...