Aktuálne výzvy – PRV

MAS_069/4.2/3 – Podopatrenie 4.2

Občianske združenie MAS Gemer – Rožňava oznamuje aktualizáciu č. 1 pre Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Programu rozvoja vidieka 2014-2022 pre podopatrenie  6.4....

Čítať viac...

MAS_069/8.5/2 – Podopatrenie 8.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/8.5/2 – Podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do...

Čítať viac...

MAS_069/6.4/3 – Podopatrenie 6.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/6.4/3 – Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do...

Čítať viac...

MAS_069/7.4/1 – Podopatrenie 7.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.4/1 – Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do...

Čítať viac...

MAS_069/7.5/4 – Podopatrenie 7.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.5/4 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do...

Čítať viac...

MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2

MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2 MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2 –...

Čítať viac...