Kontakt

Ing. Nataša Vjesztová, predseda správnej rady, štatutár – info@masgemerrv.sk
Ing. Ján Rusňák, projektový manažér – info@masgemerrv.sk
Ing. Karin Cseh, ekonomický manažér – k.cseh@masgemerrv.sk
Bc. Jana Ujházyová, administratívny pracovník – j.ujhazyova@masgemerrv.sk

Adresa:

MAS Gemer-Rožňava
Námestie baníkov 16/32
048 01 Rožňava

 

Mobil:

0907 464 075, 0907 497 025