MAS_069/7.4/2 – Podopatrenie 7.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.4/2 – Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva vyhlásená dňa:  3.5.2024  Dátum uzavretia:  5.6.2024 Rozsah a oprávnené činnosti:  Investície, s Čítať viac…

MAS_069/7.5/5 – Podopatrenie 7.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.5/5 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Výzva vyhlásená dňa: 23. 04. 2024 Dátum uzavretia: 22. 05. 2024 Rozsah a oprávnené činnosti: Investície, ktoré súvisia Čítať viac…

MAS_069/4.2/3 – Podopatrenie 4.2

Občianske združenie MAS Gemer – Rožňava oznamuje aktualizáciu č. 1 pre Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Programu rozvoja vidieka 2014-2022 pre podopatrenie  6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností   AKTUALIZÁCIA č.1 – predĺženie výzvy  MAS_069/6.4/3 do 26.1.2024 MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci Čítať viac…

Predčasné uzavretie výzvy IROP-CLLD-P944-511-002, aktivita  – A1 – Podpora podnikania a inovácií k a výzvy IROP-CLLD-P944-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel ku dňu 31.12.2023.

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom, že v zmysle Implementačného modelu, verzia 2.1 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve, plánuje predčasne uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-CLLD-P944-511-002, aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií a výzvu s kódom IROP-CLLD-P944-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

MAS_069/8.5/2 – Podopatrenie 8.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/8.5/2 – Podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (činnosť 2). Výzva vyhlásená dňa: 30.11.2023 Dátum uzavretia: 26.1.2024 Rozsah a oprávnené činnosti: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia Čítať viac…

MAS_069/6.4/3 – Podopatrenie 6.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/6.4/3 – Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj). Výzva vyhlásená dňa: 30. 10. 2023 Dátum uzavretia: 26. 1. 2024 Rozsah a oprávnené činnosti: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie Čítať viac…

Výzva č. 1/2020/MAS_069/OH na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina MAS Gemer-Rožňava si dovoľuje informovať o vyhlásení výzvy č. 1/2020/MAS_069/OH na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj) Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 07.04.2020 Termín uzávierky prijímania žiadostí o Čítať viac…

MAS_069/7.4/1 – Podopatrenie 7.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.4/1 – Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva vyhlásená dňa: 26.7.2023 Dátum uzavretia: 18.9.2023 Rozsah a oprávnené činnosti: Investície, s vytváraním Čítať viac…

MAS_069/7.5/4 – Podopatrenie 7.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.5/4 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Výzva vyhlásená dňa: 13.06.2023 Dátum uzavretia:11.08.2023  Rozsah a oprávnené činnosti: Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou Čítať viac…

MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2

MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2 MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie Výzva vyhlásená dňa: 12.06.2023  Dátum uzavretia: 11.08.2023 Rozsah a oprávnené Čítať viac…