MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2

MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2 MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie Výzva vyhlásená dňa: 12.06.2023  Dátum uzavretia: 11.08.2023 Rozsah a oprávnené Čítať viac…