MAS_069/7.5/4 – Podopatrenie 7.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.5/4 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Výzva vyhlásená dňa: 13.06.2023 Dátum uzavretia:11.08.2023  Rozsah a oprávnené činnosti: Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou Čítať viac…