MAS_069/7.4/1 – Podopatrenie 7.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.4/1 – Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva vyhlásená dňa: 26.7.2023 Dátum uzavretia: 18.9.2023 Rozsah a oprávnené činnosti: Investície, s vytváraním Čítať viac…