Výberové konanie – administratívny pracovník MAS od jan. 2022

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Administratívny pracovník MAS

Dátum zverejnenia 13.12.2021


Opis pracovnej pozície:

Pracovná zmluva na 6 hodinový úväzok od 17.01.2022 do 31.12.2023

Hrubá mzda: 555,00 EUR   

Pracovná doba: pondelok – piatok od 9:00 do 15:30 h (vrátane ½ h obedňajšej prestávky)

Miesto výkonu práce: Rožňava, Krásnohorská Dlhá Lúka

Uzávierka na predkladanie žiadostí:

09.01.2022

Termín nástupu do zamestnania:

17. januára 2022