Odborný administratívny asistent

POZÍCIA JE MOMENTÁLNE OBSADENÁ

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Rožňava

Ponúkaná hrubá mzda: 550,-EUR/mesiac

Dátum nástupu: ihneď

Dátum zverejnenia ponuky: 8.3.2018

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu, počet mesiacov: 20

Pracovná oblasť: Manažment, marketing, podnikové financie, kontrola a štatistika, administratíva a služby zákazníkom

Údaje o pracovnom mieste:

 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie ŽoNFP;
 • súčinnosť pri vyhlásení výzvy  v ITMS2014+;
 • súčinnosť pri administratívnej kontrole  ŽoNFP;
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi/manažérovi MAS pri plnení jeho úloh vrátane administrácie stratégie CLLD, výziev a ŽoNFP v ITMS2014+;
 • súčinnosť pri vypracovaní a administrácii ŽoP (chod MAS) v ITMS2014+;
 • zabezpečenie publicity a informovanosti a pod.;
 • zabezpečenie zberu informácií pre monitoring a hodnotenie (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov);
 • príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD;
 • realizácia verejného obstarávania;
 • spracovanie monitorovacej správy;
 • vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľmi, resp. Dodatky ku zmluve s užívateľmi;
 • ďalšie administratívne činnosti MAS na základe pokynu nadriadených.

 

Táto pracovná pozícia: Odborný administratívny asistent je na čiastočný pracovný úväzok.

 

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa/Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe: min. 3 roky

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia (jednanie s ľuďmi), samostatnosť

Cudzie jazyky: anglický – pokročilá úroveň B1 a B2

Počítače: Microsoft Word, Excel – pokročilá

Ďalšie požiadavky: dobrá znalosť regiónu, záujem o regionálny rozvoj a cestovný ruch

Osobné predpoklady: precíznosť (presnosť), cieľavedomosť, komunikatívnosť

Vodičské oprávnenie: skupina B