MAS_069/4.2/2 – Podopatrenie 4.2 – prílohy 2

priloha-c-1_zaznam-z-prieskumu-trhu
priloha-c-2_vyzva-na-predkladanie-ponuk
priloha-c-3_doklad-o-zriadeni-komisie
priloha-c-4_menovaci-dekret-cv-o-odbornosti
priloha-c-5_referencia priloha-c-6_zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk-prezencna-listina
priloha-c-7_cestne-vyhlasenie-uchadzaca_po
priloha-c-8_cestne-vyhlasenie-uchadzaca_fo
priloha-c-9-zoznam-dokumentacie-do-3000-cv-o-kompletnosti
priloha-c-10-zoznam-dokumentacie-nad-3000-do-15000-cv-o-kompletnosti
priloha-c-11-zoznam-dokumentacie-nad-15000-cv-o-kompletnosti
priloha-c-12-zoznam-dokumentacie-mas-do-1-000-cv-o-kompletnosti
priloha-c-13-zoznam-dokumentacie-mas-do-3-000-cv-o-kompletnosti
priloha-c-14-zoznam-dokumentacie-mas-od-3000-vratane-do-15000-cv-o-kompletnosti priloha-c-15-zoznam-dokumentacie-mas-nad-15000-cv-o-kompletnosti
usmernenie_ppa_8_2017_obstaravanie_aktualizacia_2 (3)
usmernenie-ppa-k-obstaravaniam-skolenie-pre-mas_prezentacia