MAS_069/7.4/2 – Podopatrenie 7.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.4/2 – Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva vyhlásená dňa:  3.5.2024  Dátum uzavretia:  5.6.2024 Rozsah a oprávnené činnosti:  Investície, s Čítať viac…

MAS_069/7.5/5 – Podopatrenie 7.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.5/5 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Výzva vyhlásená dňa: 23. 04. 2024 Dátum uzavretia: 22. 05. 2024 Rozsah a oprávnené činnosti: Investície, ktoré súvisia Čítať viac…