5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002

 

Vzor zmluvy o príspevok:

Vzor zmluvy o príspevok na stránke MPSR

 

AKTUALIZÁCIA č. 4

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P944-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Oznam o vykonaní zmeny:

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje, že riadiaci orgán pre IROP dňa 15.5.2023 schválil aktualizáciu č. 4 Výzvy IROP-CLLD-P944-512-001, ktorá je účinná od 1.6.2023.

Informácia o aktualizácii výzvy č. 4 – Aktivita B2

Dotknuté dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (sz) a bez sledovania zmien (bsz).

Vyzva_MAS_Gemer_Roznava_5.1.2_aktualizacia_4_BSZ

Vyzva_MAS_Gemer_Roznava_5.1.2_aktualizacia_4_SZ

 Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku:

Prílohy k výzve na stiahnutie: 

Priloha_1_Formular_Ziadost_o_prispevok_MAS_Gemer_Roznava_aktualizacia_4_BSZ

Priloha_1_Formular_Ziadost_o_prispevok_MAS_Gemer_Roznava_aktualizacia_4_SZ

Priloha_c_2_vyzvy_Specifikacia_rozsahu_opr._aktivit_a_opr._vydavkov_aktualizacia_2_BSZ

Priloha_c_2_vyzvy_Specifikacia_rozsahu_opr._aktivit_a_opr._vydavkov_aktualizacia_2_SZ

Priloha_c_3_vyzvy_Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_1.6-akt.2_BSZ

Priloha_c_3_vyzvy_Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_1.6-akt.2_SZ

Priloha_c_4_vyzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov_MAS_Gemer_Roznava_aktualizacia_2_BSZ

Priloha_c_4_vyzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov_MAS_Gemer_Roznava_aktualizacia_2_SZ

 Prílohy k ŽoPr na stiahnutie: 

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9

Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_tech uprava