5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002

Vzor zmluvy o príspevok:

Vzor zmluvy o príspevok na stránke MPSR

AKTUALIZÁCIA č. 4

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P944-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Oznam o vykonaní zmeny:

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje, že riadiaci orgán pre IROP dňa 15.5.2023 schválil aktualizáciu č. 4 Výzvy IROP-CLLD-P944-511-002, ktorá je účinná od 1.6.2023.

Informacia o aktualizácii výzvy č. 4 – Aktivita A1

Dotknuté dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (sz) a bez sledovania zmien (bsz).

Vyzva_IROP-CLLD-P944-511-002_GemerRoznava-A1-akt4_SZ

Vyzva_IROP-CLLD-P944-511-002_GemerRoznava-A1-akt4_BSZ

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku:

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Priloha-c-2-vyzvy-Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_MAS_Gemer-Roznava_akt4_SZ

Príloha č. 2-vyzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_MAS_Gemer-Roznava_akt4_BSZ

Priloha-c-1-vyzvy-specifikacia-rozsahu-opravnenej-aktivity-a-vydavkov-MAS-Gemer-Roznava-akt4-BSZ

Príloha č. 4 vyzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov_MAS_Gemer_Roznava_aktualizacia_4_SZ

Priloha_c_1_vyzvy_Formular_ZoPr-MAS_Gemer_Roznava_aktualizacia_4_SZ

Priloha_c_1_vyzvy_Formular_ZoPr-MAS_Gemer_Roznava_aktualizacia_4_BSZ

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_v1.9

Priloha_02a_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9

Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_tech uprava

Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza -uprava 40 rokov-tech uprava

Príloha_08a_ZoPr_Inštrukcia k finančnej analýze

Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci